Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

BUÔNG
Nhoẻn cười lần nữa ta ơi
Giọt đêm  rơi, 
Giọt khuya rơi... lững lờ.

Quăng vỏ dưa, gặp vỏ dừa
Né dối lừa vớ dối lừa... nhiều hơn.

Buông sau trước, bỏ dưới trên
Thảnh thơi ta
tựa cửa Thiền 
hóng trăng.

Hat Cat 09/05/ 2016

Không có nhận xét nào :