Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

ĐÂU RỒI.
Trăng đâu rồi?
chỉ còn hốc đen hơ hoác.
đêm thấp cao loạng choạng
lần tìm.

Anh đâu rồi?
chỉ còn tàn canh em phờ phạc.
cơn gió mù đi lạc
táp héo đốm sao.

Hat Cat
16/05/2016