Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

MÃI LÀ BẠN NHÉ MÌNH


( chả riêng cho một người)

Mãi là bạn nhé mình

Không chuyện cửa nhà, không lo cơm áo
Khỏi so đo đồng tiền bát gạo
Khỏi hờn ghen đi sớm về khuya 
Chả xa gần, nên chả có chia ly
Chỉ rảnh rỗi tựa nhau phơi gan ruột
Sau lút đầu trói buộc
 là trọn vẹn giờ vui.

Mặn ngọt đắng cay vét sạch trả đời
Ta mình riêng cõi bạn.
An lành giải thoát
Thanh thản sẻ chia.

Nhất nguyên đời Vô vi.
Cội nguồn đời Không - sắc.

Nắm tay nhau 
nắm tay nhau thật chặt.
Mâi mãi.
Bạn mình ơi! 

HatCat 20/ 05/2016

Không có nhận xét nào :