Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

BẮT ĐỀN

Kết quả hình ảnh cho hạt cát diệu sinh
Bắt đền ai đấy, ai ơi! 

Ai không đến khiến trắng trời mưa sa.
Chiều buồn vò võ búp hoa
Gió cơn dứt nhịp trôi xa, dồn gần.

Ai đi gom nhặt hương xuân
Chắt trong veo giọt trong ngần đền ta.

Hat Cat
24/05/2015

1 nhận xét :

BẠCH DƯƠNG nói...

Ai làm Cát iêu dỗi hờn
Lại còn bắt đền họ nữa trời ơi (~_~)