Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

VÔ THƯỜNG
Kính tặng hương hồn CÁ

Cá chết ... Chết tắp lự thơ
Khoang đời trống hoác trống hơ cuộc người
Quằn đau đáy biển, đỉnh trời
Bầm gan, tím ruột, nát tơi dạ này.

Vì tiền tàn sát cỏ cây
Giết biển rộng, giết đất dày, sông sâu.

Tham gì tham đớn tham đau
Có hay quả báo ụp đầu chẳng xa.

Vì tiền đầu độc lá hoa
Duốc trâu bò, tẩm lợn gà, quả rau.

Bí bầu... đã hết thương nhau
Thơ văn tơi vụn cả  câu, lẫn vần...

Chết cá, chết biển, chết dân
Chết trời xanh.... chết từ gần đến xa
Chết tinh vân, chết thiên hà
Có ôm tiền để bay qua VÔ THƯỜNG?

Hắt hiu một dúm hơi sương
Phều phào gẫm nỗi quê hương mà sầu

Hat Cat
13/05/2016

Không có nhận xét nào :