Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018

NGƯỜI QUA ĐƯỜNG

BANG QUƠ

Người qua đường. Bâng quơ
rổn rảng sao trời, cát biển 
Ngỡ
tri kỷ ngàn năm.

Người qua đường. Bâng quơ
vành vạnh rằm
chợt hạ huyền
 mất tăm
Ngày rạng.

qua đường người, 
qua đường đời
Bâng quơ
nhoà
chạng vạng.

Người qua đường.
Băng quơ...

Hat Cat -18/08/2017Không có nhận xét nào :