Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

NHẶT

NHẶT

Nhặt tơ bện thừng dây
bàn tay cuối nẻo
lần mũi kim vá xéo
 áo tình trời cho .

Chắp giấc mơ
xuân non hiển hiện
thêu trăng nhền nhện
giăng giăng lối ai về.

Nép cỏ gừng bám rễ triền đê
 lối khuya chờ mẹ
 sương vo nhè nhẹ
Giọt nào ôm nhỏ nhoi ta?! 

Xa 
... và xa.
Tà dương.
Mình ơi! 
 Tà dương đỏ.


1 nhận xét :

BẠCH DƯƠNG nói...

Cát đi đâu thía Cát iêu ?
Chúc Cát cuối tuần vạn sự bình an (~_~)