Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

GIỠN ĐÙAGiỡn đùa dương thế
è nặng trả vay
mưa mỏng gió dầy
Luân hồi
nhân đắng - quả cay.
vòng vòng.

Tứ mã lồng
trầm luân oằn cong 
gió thẳng.

Cao ví Thái Hằng
Sâu tầy cõi lặng.

Giỡn đùa 
Chuốc oan khiên.

Không có nhận xét nào :