Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

VÔ HÌNH - HỮU HÌNH
Vô hình gửi cho nhau
Rầu rầu nắng sớm, nhàu nhàu hoàng hôn
Hữu hình nghĩa ráp, tình trơn
Trăm thề ngàn hẹn trẫm luồng nước xuôi.

Vô hình tôi gặp tôi
Một bơ vơ gió, một bời bời mây
Hữu hình kẻ tỉnh, người say
Bao lăn lóc, bấy vơi đầy...
Tình tang


3 nhận xét :

Lý Viễn Giao nói...

Vô hình bước lang thang
Hữu hình ánh mắt mơ màng chạm nhau !

A TÁM BLOG nói...

Vô tình tôi gặp được em
Mà sao cứ ngỡ thân quen thuở nào....

Unknown nói...

Vô hình chàng nàng gặp nhau
Để rồi nên lứa nên mình thành đôi (~_~)