Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

TRĂNG ĐỐNG RẤM


TRĂNG ĐỐNG RẤM
( Mười tám ám trấu...)


Lạnh nửa cô đơn
trăng đống rấm
bén nửa chừng
khói ám đầu rau.

đụn trấu đêm sâu
khét tiếng gà lạc lõng
vụn lân tinh tan sáng
trống nửa trời.
Lặng
Góc khuya.Không có nhận xét nào :