Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

NÓNG QUÁ VIẾT NHUNG NHĂNG


******
1-- HƯ KHÔNG

Vòng tay hư không
Nụ hôn hư không
Tình yêu hư không.

Quả cầu lửa 
Rẻ quạt ráng lửa 
Chân trời lửa.

Hoàng hôn
Khép mở 
Đêm.

2- NỒNG OI

Đừng đợi nhé đêm
Là đêm ơi! ... đừng đợi nhé đêm.
Muộn trăng đã ngủ.
 Muộn rèm đã buông.
Đừng nhớ đừng thương
(Chứ ) xin ai... đừng nhớ đừng thương
Trám bùi rụng tím lối vườn ngày xưa.
Thôi chớ có mơ
Muộn đêm hãy tạnh cơn mơ
Giấc nồng mình ( mà mình ) vật vã đã vừa năm canh...
Nàng về 
Trách yến hờn oanh
(Chứ)là cô mình... Trách yến hờn oanh
Mỗt cơn hờn giận tan tành phấn hương! 
Lửa ghen thiêu cháy giát giường
Nhọ nhem ai có
(là )
Ai có ... Có thương chính mình? 
Nồng oi 
( ấy )
nồng oi xám xịt  nghĩa tình 
Ai về gánh nước cho mình 
(Là )
cho minh rửa chân?!


Không có nhận xét nào :