Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

THƯ DÃN -- BIỆT TRĂNG


1 nhận xét :

Lý Viễn Giao nói...

Còn đây những vạt rau răm
Chờ trăng lên để ánh rằm sẻ chia !