Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

THU VIẾT CHO MÌNHTHU VIẾT CHO MÌNH
Dìu dặt cung đàn ngân tiếng thu
Rèm sương tí tách khẽ khàng đu
Sao ngàn dát ngọc làn làn sáng
Đá núi gieo châu giọt giọt ru
Lấp lánh vàng trăng loang sắc dịu
Bồn chồn vụn gió níu đèn lu
Bông lau tóc trắng miền miên thảo 
Nép bóng thiền môn khép cửa tu. 

Hat Cat 3/10/ 2015

SẮC THU
Ta đứng một mình ngắm sắc thu
Bão cơn đưa gió rít ù ù
Tình mưa nghĩa nắng giờ nhoà nhạt
Nợ búp duyên hoa chợt mịt mù
Mây nước chơi vơi nghe Bát nhã
Cỏ cây mướt mát lắng Chân như
Tinh thần sáng láng hồn bay bổng
Không - Sắc vô thường cõi thực hư.
Hat Cat 04/10/ 2015

Không có nhận xét nào :