Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

PHÉP MẦU
Gọi là phép màu không sai, nhưng mà chả đúng đâu.
Khi biết yêu chính mình chúng tự dưng xuất hiện
mọi nỗi đau tan biến
ta kiến Niết bàn.

Thuyền Bát nhã sang ngang
nghe bốn bề vi vu lau sậy
ru hồn trăng lặng thầm dưới đáy
ánh vàng sóng gơn lăn tăn...

 biết yêu chính mình là  biết buông
Phép màu đưa ta về hạnh phúc
ta bình thản qua mùa hè oi bức
qua mùa đông rét cắt thịt da...

 biết yêu chính mình là vọng tưởng rời xa
tham - sân - si ... lần lần tiêu biến
" ngũ uẩn giai không" phép màu hiển hiện
Chỉ còn tấm lòng rộng mở bao la

cuộc đời chả đẹp như thơ, 
cũng chả đen như mực.
Cuộc đời

Tồn tại ngoài tâm thức
Theo ngày tháng. 
Trôi.

biết yêu chính mình, thôi oán đất, trách trời
" tự nhiên nhi nhiên" đến đi bất định
Hết thương đau. hờn giận
Chỉ thấy "sắc không" tĩnh lặng vô biên...

KHI BIẾT YÊU CHÍNH MÌNH thấy Phép màu diện tiền
 BUÔNG 

HẠNH PHÚC.

Ảnh tôi thích


Hat Cat 13/10/2015

1 nhận xét :

Unknown nói...

Mời Cát iêu cà phê nóng
Trong em mưa lạnh Cát iêu ơi
Ước gì có phép màu nhỉ?
Em ôm Cát 1 phát thôi (~_~)