Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

RU NỖI GIẬN HỜN
Hờn đêm dầm nát bét trưa
Giận nắng sớm băm chiều mưa vụn rời
thoáng dọc ngang hết kiếp người
Sao không lưu nửa nét cười vì nhau?! 

Nẻo xa chửa biết về đâu
bặm môi dỡ nốt mố cầu trôi sông 
sat-na... mai mốt hoá không
Nỡ nào chạt muối xát lòng mới cam?! 
Hiếm hoi thu sợi nắng vàng
Chắt chiu ủ ấm tấc gang lạnh lùng.
... 
Mặc thu không cứ thu không
Ta ru hồn mộng
bống bồng... 
à ơi! ...

HatCat 12/10/2015


Không có nhận xét nào :