Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

SỬA NHÀ
Độp rơi ngói mủn đen rêu
vữa vôi vụn tơi tứ tán
mòn năm mỏi tháng
lỗ chỗ tường ủ nhọt lõm lồi.

thản nhiên góc giời
túp lều nát
lầm lũi đêm ngày gió xô mưa tạt
sót tôi
nền đất
rắn câng.

nhen lửa sưởi bao lạnh đông
quạt mát bấy hè oi nóng
thong dong thân tâm cõi lặng.
sân Thiền
Tôi
 sang sửa 
Mái lều tôi! 

Hat Cat Dieu Sinh 17/10/2015
cũng tạm  gọi là sửa sắp xong Lều

Không có nhận xét nào :