Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

HỎI
Sao không ở lại cùng em? 
Heo may táp lạnh
Hạt trăng rớt bờ vai mảnh 
tàn thu em.

Sao không ở lại cùng em? 
Vàng khô cây vắng ngắt
Bụi đường  rát mặt
buốt đông anh.

Vòng tay đêm
gió bấc.
Làn môi ráp
giá sương
Hà Thành đêm hoa sữa nức hương
 thu lặng.

Hat Cat 29/10/2015

Không có nhận xét nào :