Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

CA FE
Đắng lặng nơi đáy chén
Ngọt đọng ở bờ môi
Chầm chậm rơi quánh đặc
Giọt giọt đằm tình tôi

Chắt li ti hạt mịn
Lọc tinh khôi ban mai
Neo hoàng hôn ráng tím
Hương thơm em bồi hồi...

HatCat11/03/2016

Không có nhận xét nào :