Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

MIỀN ẢO
Miền ảo, là miền ảo thật
Thả phanh chém gió phang mây
Bát tai xiêu hồn lạc phách
Rụng rời tơi lá úa cây.

Miền ảo, là miền ảo thật
Vén môi câu khóc lời cười
Vung tay đốt nhà táng giấy
Lập loè đốm lửa ma trơi.

Miền ảo là miền ảo thật
Ảo tên, ảo cảnh, ảo người
Ảo cả nhân tình thế thái.

Buông tay.
Chim nước - cá trời.

Hat Cat
13/03/2016

Không có nhận xét nào :