Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

THÔI ĐỪNGGửi Tam Tam Vu , Ha Chu

thôi đừng vun xới nữa em
cây;
sâu ăn tiệt cứng mềm còn đâu!
rễ trôi sạch cả đất màu
vỏ bong, lá úa, búp nhàu tươm tươm
ù ù gió, buốt buốt sương
cóng tê hoang lạnh góc vườn, gốc cây

Cuộc người chỗ mỏng chỗ dầy
Bão quăng giông quật đêm ngày...
Còn không? 

Vũ môn, cá chép hoá rồng
Tép tôm 
tôi
lội thong dong ao nhà...

Se sua gì thoáng sát - na?! 

Hat Cat
14/03/2016

Không có nhận xét nào :