Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Vui. CÁI GAI
Cái gai là cái gai hồng
Chỉ xiên một nhát mà phồng cả tay.
Nhọn hoăn hoắt, quắt queo gầy
Mỹ miều hoa
hẳn mê mày
hở gai!...

HatCat 01/03/2016

1 nhận xét :

Lý Viễn Giao nói...

Cái gai là cái gai tơi
Chưa xuyên mà đã để đời nhớ nhau !