Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

GIÁ MÀ

Kết quả hình ảnh cho hoàng hôn buồn


Giá mà đời bớt dặc dài
thì mỏng dầy kiếp trần ai ...
đã rồi...
Ngàn xa mây khỏi chơi vơi
Nẻo gần gió đỡ đơn côi nỗi mình.

Giá mà cây lá thôi xanh
Sẽ thôi đắng đót nghĩa mình, tình ta.
Giá mà...
Ừ nhỉ?!
 Giá mà...

HatCat 2016/03/18h

Không có nhận xét nào :