Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

DIỄU MÌNHKhông nhận chân là lỗi tại mình
Rêu vẫn rêu muôn năm xám mốc
Ao tù vẫn lầy bùn nước đục
Và cuộc người vẫn giành giật lợi danh

Chợt nhận ra là lỗi tại mình
Trát phấn tô son cho hình nhân bán ế
Giang san dời. Lòng tham nguyên vẹn thế
Nguyên vẹn dối lừa ngự trị thế gian.

Chợt nhận ra....
Chợt nhận ra
Mình ngốc hệt con ngan
Lạch bạch xó vườn... Cứ ngỡ nơi Tiên giới.
...
Hat Cat 16/03/2016

2 nhận xét :

Lý Đức Quỳnh nói...

Giang sơn là núi là sông
Vẫn còn dời đổi,sao lòng trơ trơ
Miền Tây nước mặn xéo bờ
Cao nguyên hạn đã bơ phờ người dân...

Trong nguyên nhân,có lừng khừng
Nửa vời cải cách,giữa dòng chèo buông....

Chúc chị an vui !

HẠT CAT nói...

Già rồi hay nghĩ vẩn vơ...
Ngàn muôn năm vẫn vật vờ... Mãi sao?