Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

TRUYỀn THUYẾT HOA THUỶ TIÊN
Có một chàng trai mê mẩn chính mình
chàng ngắm mãi bóng gương rồi chết trong cô độc.
trắng bong làn ngọc
Chụp hương nồng nhân gian.

Có một chàng trai đắm đuối mình chết khi tuổi rất xanh
sắc biếc lưu màu lá
khắc khoải dặc dài đông hạ
Thông minh?.. vô minh?..

Có một chàng trai sáng choang lung linh
Hồn Pha lê ngàn sắc 
Tự yêu mình
Yêu riêng mình
can kiệt
Rôi
 trong vắt Thuỷ tiên.

Thuỷ tiên....

Hat Cat 10/03/2016


Không có nhận xét nào :