Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

LỜI CHIẾC LÁ RƠI
Trời buồn như đông chưa qua
Đời buồn như tình chia xa
Lá lìa cành
giọt buồn rơi
mắt cay lệ nhoà.

Gió ru ca
mây che niềm yêu đôi ta
mù xám che tình hoa
 mang mang hương xuân
đốm sao lập loà

Ai - cây khô buông lá khô cho đông qua
Ai - lá khô rời cây khô gió trêu xuân ú oà
rồi chia xa
rồi
hẹn nhau nơi cuối trờirồi
hẹn nhau nơi bao la
ngát hương hoa
mịn màng hoa

Dù trời buồn như đông chưa qua
mà nắng vàng chan hoà.

Lá mông lung rơi
về hư vô

tình ta.

Lá nương gió xôi xa
rất xa
trôi trôi
Tình ta.

 Hat Cat 31/03/2016Không có nhận xét nào :