Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

VÁN THUYỀN MẶT SÓNGBốn bề mặn chát nước
Quanh quanh sóng bạc đầu
Một manh thuyền rã nát
-Tôi
Đi đâu về đâu? 

Giông xé buồm tơi tả
Sầm sập bão đuổi nhau
Mịt mù trời lộn biển
-Tôi
Đi đâu về đâu? 

Chớp loé toang hoang đất
 Ùng oàng toé lửa màu
Rách rưới mây tung toé
-Tôi
Đi đâu về đâu? 

Sóng chồm về vô định
Mang mang không cuối đầu
Ván thuyền tung bọt trắng
-  Tôi 
Về đâu? 
Đi đâu?!

06/03/2016 HạtCat

Không có nhận xét nào :