Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Vui vuiiii.... NÀNG BÂN VỀ MUỘN


Sao nàng Bân về muộn thế?
Chắc là lại gặp tai ương? 
Tắc đường hay đi lễ hội
Chen nhau bẹp ruột, lòi xương?
Hay nàng mải đi gói bánh
Bánh 2 tấn rưỡi đâu thường
Hay nàng ham chờ thụ lộc
Lộc thiu.
Tào đuổi toé đường...
Càng lo lại càng sốt ruột
Hay nàng vướng luật phạm cương?
Túi đã cạn đồng bạc lẻ
Sao không điện tấu Phụ vương
" Cao tốc: vài trăm, vài triệu
Nhanh đi. Chuyện đó lẽ thường"
Chắc nàng mặt nhăn mày mếu:
- "Đồ Tham nhũng"
- "Có cả phường."
Hay thuyền vướng cầu gẫy gập
Hay là... Sông lấp thành làng
Hay là... Không tiền mãi lộ
Nàng thành cơ nhỡ lang thang?
.....
Hay là... Hay là... Sốt tiết
Nàng theo cha tế Tổ Đường
Tế xong vén chân rời hội...
Muôn dân
vỡ tổ ễnh ương...
Hat Cat 18/04/2016

Không có nhận xét nào :