Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

ĐÙA ANH
- Mấy năm rồi em
Chúng mình chưa gặp mặt?! 
Xa lắc 
Anh gọi về.

Em:
- Nếu một năm có bốn mùa
Nếu một mùa là ba tháng chẵn
Một tháng ba mươi ngày đầy đặn
Một ngày bao nhiêu phút? - Ngắn ? Dài?

Tính chẻ hoe một phút - hai mươi năm.
Chúng mình chưa bên nhau giây nào mà xa nhau ngàn thế kỷ.

Giọt nước nào rồi cũng trằm rốn bể...
Hạt nắng nào rồi cũng chìm nghỉm hư vô...
Muôn năm rồi cũng chỉ sat-na! 
Em và anh
 Tâm dõi Tâm
Có đâu xa cách?! 

Duyên mình coc cạch
Nghiệp ta trụt trồi...

Cười.
Cùng cười.
cười
dòn tan 
Khoảng lặng.

Hat Cat
24/04/2016

1 nhận xét :

Unknown nói...

Đọc thơ Cát iêu mà đau thắt lòng