Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

NHỚCũng không núi cách với sông ngăn
Chẵng lửa luyện đan chả tuyết băng
Khi vắng tin đưa lòng trộm nhớ
Lúc thưa thăm hỏi dạ thương thầm
Người nơi mép bể đu vòng sóng
Kẻ chốn chỏm mây níu bóng trăng
Xao xác lá khuya khua ngõ nhỏ
Cồn cào mây tối gió sương giăng.

Hat Cat
02/04/2016

Không có nhận xét nào :