Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

KHÓC CÁ...


CÁ ƠI,
Nước mắt chảy về đâu?
Về rừng? 
rừng không cây lá
sông không nước, đồng khô cháy cỏ
Và độc thài ngầm ngập ngụa biển khơi...
Công lý đâu? Ơi thăm thẳm xanh trời
Trời xa thế và vô tình đến thế!
Tiền... Tiền... Tiền...
Tiền là chúa tể
Xé toạc an lành, xuyên nát lương tâm.
Cá cá ơi! Khốn nan ống cống ngầm
Ai? Và ai? Và xả gì vào biển?!
Vải màn thưa được tiền dán kín
Bọn tội đồ nào đã hạ độc quê hương?!
Cá cá ơi!
Trắng ởn bờ những cái xác thảm thương
Chồng chất lặng câm nghẹn trào đau đớn
Khóc... Khóc...
Khóc không ra nước mắt
Đất trời ơi! Gan ruột nát bãi bờ.
Cá cá ơi!
Đau đớn ngác ngơ
Ai người thấu nỗi oan khiên ngọn sóng?
Ai chặn tay kẻ thò vòi độc
Giết môi sinh, giết biển an lành?
Có phải những đồng tiền hôi tanh
Đã vặn lệch cán cân công lý? !
Hãy trả trong xanh cho bể
Để cá tôm tung tăng...tung tăng...
Hat Cat
22/04/2016

Không có nhận xét nào :