Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

HỎI EMEm gom chưa đủ gió ư
Nỡ khua chiêng mõ để ù tai nhau? 

Ơ kìa em... tít ngọn cau
Còn vương nắng lụa vạt nhàu áo ai

Than bùng đỏ bếp vùi khoai
Nhanh tay kẻo lại bén nồi khê cơm.

Lặng thầm gom lạnh vào sương
Canh khuya tê giá mép đường cỏ may.

Hừng đông tô thắm chân mây
Ban mai ngà ngật tự say bóng mình.

Rì rào lúa sóng gợn xanh
Ru tôi tan giữa ngọt lành hương em! 

HatCat
21/04/2016

Không có nhận xét nào :