Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

THÁNG TƯ
Tháng Tư 
trời mịt mù đông
Cơn gió bấc thốc buốt lòng xuân mưa
Hạt phùn thoáng nhặt thoáng thưa
Giá tê ngõ vắng rét thừa năm canh

Tháng Tư
nõn búp chửa xanh
Quắt queo lá lả tả cành bộn cây
Ngoằn ngoèo mưa lướt thướt bay
Tháng Tư ... Cá lử đử say sóng hồ
Tép tôm xao xác vật vờ
Dồn teo tóp bóng phù du sình lầy...

Tháng Tư...
Say gió mê mây
Mong bao gian dối cóngày sạch bong.

HatCat 02/03/2016

Không có nhận xét nào :