Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

CHUYỆN MALe lói cuối vạt chiều
Lịm dần bóng nắng
Vệt sáng oằn mình xoắn vặn
Đêm sập cửa chuồng.

Rào gai và bẫy giăng kín đường
Bàn chân sần lê dặc dài nhọc mệt
 dọc ngang chi chít
vết sâu nông máu nhểu giọt đớn đau...

Đi đâu? Về đâu? 
Mù mịt đêm đen kịt
Muôn vạn loài nín thít
Chỉ dối gian dơi kin kít xé thinh không.

Lũ lĩ ma lòng vòng
Vét vơ... Doạ nạt...
Rượu tiền ngốt tiệc
Dao dĩa ngắn dài ăn gỏi cõi bao la

Bóc xóc ngày đêm hoảng loạn
/ rặt ma
Nhầy nhụa biển và dây dớt núi
Sông xú uế dậy mùi hôi thối
Rừng mủn vụn thê lương.

Rầm rập ma buông tuồng
Vón cục ma hèn đớn
kết bầy đàn ăn tàn đốt đóm
hả hê ma múa cười.

Ma kín đất trời
Dìm chết loi thoi vệt nắng.

Hat Cat
29/06/2016


 

1 nhận xét :

BẠCH DƯƠNG nói...

Em chúa sợ ma đó Cát iêu, mặc dù chẳng gặp ma bao giờ thế mà vẫn cứ sợ (~_~)