Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

YÊN BÌNHyên bình mịn đêm
anh rén trời rải ổ
khẽ khàng gọi tình ru gió
Em.

 Hat Cat Diệu Sinh
17/06/2016

Không có nhận xét nào :