Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

NÓI VỚI THỊ KÍNH


Nghiệp duyên nặng đến thế ư?
ngầu ngầu váng nước 
ao tù, nàng ơi!

Oan. Sao không dám hé lời
cắn răng lầm lụi kiếp đời oan khiên
là đức hạnh hay đớn hèn?
đoạ đày có bõ tiếng khen miệng đời? 


trăm năm bia đá mủn tơi
ngàn năm bia miệng quá thời thành quen.

đau lòng quýt, nát dạ cam
liêu xiêu 
Tam bảo, vụn tan Linh đài.
cao xanh khéo cợt trêu người.
nàng riêng gió dập mưa vùi. Vì đâu?
tấm thân nhi nữ nát nhầu.
tụng ca chót lưỡi
vài câu. Ích gì.

*
Cố mà yêu lấy mình đi
Kiếp đời một tấc, u mê mấy vòng
Chết rồi. 

Âu thế là xong
Phật Giời nào cũng là không. Ơi nàng!HatCat
20/06/2016

2 nhận xét :

BẠCH DƯƠNG nói...

Chúc Cát iêu luôn vui khỏe nhân ngày nhà báo VN 21/6 (~_~)

Namchung Nguyen nói...

Nói với Thị Kính hay nói với đời đấy?
Sợ BÀ BÀ!