Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

VUI VỚI MẸ ĐỐP


Mẹ Đốp à, mẹ Đốp ơi! 
Bụng vượt mặt giời... Chân đạp đất đen
Cam thân chấp phận thấp hèn

Áo manh, váy đụp bon chen việc làng...

Hội đồng rặt kẻ cao sang
Mù, câm, què, điếc... dự 
hàng bố kinh
Trương tuần, lý dịch vung vinh
Mắt gian như cú, dáng hình như lươn
Lanh chanh hàng cá, hàng tôm
Cũng phô dòng giống tử tôn ông bà.


Mẹ Đốp dở trẻ, dở già
Xiên nghiêng, xọc dọc chém cha thói đời 

Bả lả khóc, ngúng nguẩy cười
Lấm lưng, vạch mặt bọn người sói lanG

Bước một tấc, hứng một gang
Mõ  bành bạch để vờ phang  lỗ mồm.

Tôn ty lộn ngược loài tôm

Miệng liền tai... Chả nên cơm cháo gì!

Nén lòng... nào biết bấc chì
Một kiếp mõ - miếng cháy khê đáy nồi!

*
Gầm giời dâu cũng thế thôi

 Miếng ăn lú dạ bọn người bất lương

Vợ chồng gẫy bốn chân gường
Lấy gì nuôi cháu dưỡng con mà cầu?! Hat Cat
22/06/2016

Không có nhận xét nào :