Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

CÓ GÌ SAU KHOẢNG HƯ VÔ?Có gì sau khoảng hư vô?
Sat na sống. Thật hay vờ? 
Đời ơi! 


Biển hoang lượm cọng rong côi
Cố nâng giấc mảnh vụn giời đáy sâu.
Giọt xanh biếc có còn đâu
Đống xương trắng hếu bạc đầu hoàng hôn

Rang rang cát cháy lụi cồn
Muối xa xót chượp xóm thôn đói nghèo
Thuyền khô lưới mủn mốc meo
Nỗi đau biển khản giọng kêu sóng lừng...

Có gì trong cõi mông lung?
Sao tướp xơ đến tận cùng niềm tin

Trời nín im. Đất nín im
Quặn đau biển những nổi chìm trái ngang.

Hat Cat 03/06/20161 nhận xét :

BẠCH DƯƠNG nói...

Tuần mới tràn niềm vui nhé Cát iêu (~_~)