Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

CUỐI CHIỀUAi đi mót nắng cuối chiều

Bên duyên tơ buộc bùa yêu cho trời.
Ai về khoác gió rong chơi
Vo men ủ đất ấp lời mến thương.

Chụm tay nhón giọt tà dương
Ươm mong manh cuộc Vô thường,
Nhé ai!

Hat Cat
11/06/2016
Không có nhận xét nào :