Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

NGUYÊN NHÂN CÁ CHẾT ở Miền Trung __ tại MẤT ĐIỆN ( cop từ fb Son Kieu Mai )

Son Kieu Mai đã thêm 2 ảnh mới.
1 giờ trước
CÁ CHẾT BỞI TẠI EVN
(Ôi EVN, hỡi EVN)
Lại nhớ TRONG ĐIỆN CÓ BIKINI của Đào Tuấn
Hùng Vĩnh

Không có nhận xét nào :