Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

CÕNG

CÕNG
15:58 31 thg 7 2012Công khai81 Lượt xem 19

If your society is unfair to you, how about her?
Nếu xã hội không công bằng với bạn:... thế còn bà cụ này?
Kềnh càng bó củi sụn lưng...
Tuổi già vác núi gánh rừng trên vai
Bạc phơ tóc, rách tướp giày
Chân thì ngắn... đường lại dài lê thê!
Gập ghềnh đá núi dốc khe
Còng lưng cụ cõng mùa hè về đông!
Một đời giá tuyết, lạnh băng
Chắt chiu ủ ngọn lửa hồng...
Vì ai???

Không có nhận xét nào :