Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

THƠ 7 CHỮ -- CHỢ THỊT

 • THƠ 7 CHỮ
 • CHỢ THỊT
  21:10 5 thg 8 2012Công khai30 Lượt xem 6


  Từ ngày chợ thịt họp nơi đây
  Lừa ngựa, bò bê... réo suốt ngày.
  Phản thấp, bàn cao toàn lũ lợn,
  Thớt trên, mẹt dưới rặt đồ cầy.
  Chim lồng, cá chậu tha hồ đấy!
  Dê núi, gà đồi thỏa sức đây!
  Lắm bạc, chó dê ngày bảy món
  Thiếu xu, gà vịt tháng vài ngày! 
  THƠ 7 CHỮ
 • CHỢ THỊT
  21:10 5 thg 8 2012Công khai30 Lượt xem 6


  Từ ngày chợ thịt họp nơi đây
  Lừa ngựa, bò bê... réo suốt ngày.
  Phản thấp, bàn cao toàn lũ lợn,
  Thớt trên, mẹt dưới rặt đồ cầy.
  Chim lồng, cá chậu tha hồ đấy!
  Dê núi, gà đồi thỏa sức đây!
  Lắm bạc, chó dê ngày bảy món
  Thiếu xu, gà vịt tháng vài ngày!

  Không có nhận xét nào :