Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

SẤM

SẤM
Chợt sấm bỗng dưng nổ cái oàng
Người đứng, kẻ ngồi vội nhoáng nhoàng
Tái mào vài cậu chân run bắn
Xanh mắt mấy ông mặt đổ chàm!

Không có nhận xét nào :