Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

VỊNH VÓ BÈ = THƠ THẤT NGÔN

Vịnh vó bè
Bài đã sửa lần 2
Nước bạc lung linh trắng bến sông
Dăm ba bè vó nổi lồng bồng
Vầu to đóng chắc hai góc chéo
Tre nhỡ uốn vòng bốn cạnh cong
Con sỏ* trên cao nêm chắc chắc
Vó tơ mé dưới túm lòng thòng
Chân đu, lưng nhún, tay vơ chặt
Cá cá, cua cua... đố thoát vòng !

*con sỏ: là cái chốt ngang ở các khớp nối bè vóBài sửa lần 1
Nước bạc lung linh khắp bến sông
Đen đen bè vó nổi lồng bồng
Luồng to hai cột song song đứng
Tre nhỡ bốn ngành uốn uốn cong
Con sỏ giữ cần dương ngất ngưởng
Cái dây buộc lưới tuột lòng thòng
Chân đu, lưng nhún, tay co kéo
Cá cá, cua cua... đố thoát vòng

Không có nhận xét nào :