Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

•LỤC BAT QUAN HỌ ƠI! ĐỪNG ...

QUAN HỌ ƠI! Đừng...
12:00 6 thg 8 2012Công khai60 Lượt xem 8
Viết tặng VŨ TUẤN ANH - NLC


"Đường quê" xưa vẫn "thì thầm"*..."Đôi bên vạt áo ướt đầm như mưa"**…

Cái thời hai đứa còn… chưa
Người đi… ta nhặt sao khuya đầu đình
Cái thời tát nước một mình
Người đi… để lại buồn tênh dây gầu.
Cái thời xin mẹ miếng giầu
Nhón thêm miếng nữa, chia nhau ăn cùng.
….
Nghe đồn sáo dợm sang sông**
"Quan họ ơi… đừng"...*.!
Quan họ…
Đừng!
Ơi……!....


******************************
* Tên hai tập thơ của Vũ Tuấn Anh NLC
** lời hát quan họ

Không có nhận xét nào :