Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

QUÊ HƯƠNG

QUÊ HƯƠNG
23:06 9 thg 8 2012Bạn bè33 Lượt xem 9Mẹ cha ta bốn mùa mưa nắng
Chiến tranh dài mấy chặng chông gai
Bao đời gánh nặng oằn vai
Mong manh áo rách buốt ngoài lạnh trong.

Dòng dõi vốn Lạc Hồng xưa ấy
Bốn ngàn năm cầy cấy hái trồng
Bàn tay dời núi lấp sông
Quê hương một dải mây hồng uốn quanh.

Bao lần giặc xâm lăng bờ cõi
Là bấy lần sóng nổi Đằng Giang
Ngàn năm sừng sững Chi Lăng
Ngọc Hồi… Vạn Kiếp… Bao lần giặc tan.

Đống Đa ấy xương còn chất ngất
Nhị Hà kia xác giặc kín sông
Cuộn trào ngọn sóng Biển Đông
Cả quê hương quyêt đồng lòng không lơi!


*
Bon giặc cướp nhọ bôi lịch sử
Lũ bất nhân ngăn bể, rạch giời
Đống tiền vạn kiếp tanh hôi
Một thân Ích Tắc, muôn đời cười chê.


Bốn ngàn năm, mối thù chồng chất
Tháng ngày dài… bí mật chui luồn
Hại từ con cá, con tôm
Triệt từ cây cỏ, ruộng vư
ờn, thuốc thang.
***
Toàn dân thề đánh tan giặc cướp
Giết sạch quân bán nước buôn nòi.
Quê ta xanh thắm biển trời
Ngàn năm bền vững đời đời Việt nam !


Không có nhận xét nào :