Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

THU - THU

 Thu _ mây nhè nhẹ xốp như bông
Thu_ ráng mong manh ánh rực hồng
Thu _ gió bồng bềnh xao xác lá
Thu _ sầu vương vấn dáng mi cong
Thu _ tình mọng đỏ làn môi ấm
Thu _ nhớ mơ màng đôi mắt trong
Thu _ buồn man mác tình xa lắc
Thu _ đêm dịu ngọt giấc thu nồng!

130908044934c730073b17
Thử bỏ chữ đi xem nào

Nhè nhẹ mây xốp bông
Mong manh ráng rực hồng
Bồng bềnh xao xác lá
Vương vấn dáng mi cong
Mọng đỏ làn môi ấm
Mơ màng đôi mắt trong
Man mác tình xa lắc
Dịu ngọt giấc thu nồng....

Không có nhận xét nào :