Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

ĐẢO HUYỀN- Họa thơ Cao Sư phụ

ĐẢO HUYỀN


Bản ngã càng to lắm não phiền
Niết Bàn tại thế giữ an nhiên
Hữu sanh hữu diệt thành hư huyễn
Vô nguyện vô cầu thóat đảo điên
Vay trả bao đời ai biết được
Dồn cho một kiếp kẻ hành thiền
Đồng sanh chia sẻ vài câu vụng

Mong mỏi niềm tin tạo đảo huyền


Cao Linh Tử 
17/12/2013
------------------------------
Họa:

Một giây tồn tại vãn ưu phiền
Ai vẽ đỏ xanh chốn hạo nhiên.
Sắc sắc không không trầm thủy lặng
Duyên duyên nợ nợ thượng phong điên
Khoanh tay thoát tục tu nhân đức
Nhắm mắt an lòng luyên phép thiền
Thông tỏ tâm thanh đầu sáng láng
Vần mây vẳng lại tiếng cầm huyền...

Hạt Cát
18/12/2013
 

Không có nhận xét nào :