Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

HOẢNG


Cơn giông bão bỗng dưng ào tới
 Trời
 tứ bề sấm rung chớp nổi
Ai đã đi mà vội chắn ngang
Chân chưa bước lại hăm rào lối
Ngó trên trời mây cuộn màu đen
Nhìn dưới đất nước dòng sắc tối.
Hốt hoảng kiếm đường để thoát thân
Kẻo vô tình một mai gây tội!

Không có nhận xét nào :