Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

CHIỀU MƯA ĐÔNG _ Họa thơ Cao SP.

CHIỀU MƯA ĐÔNG

Chiều đông đứng lặng ngắm mưa rơi
Gió tạt từng cơn xám góc trời
Chái bếp vùi than bay chút khói
Hiên nhà thủng mái dột vài nơi
Vừa hanh hảnh nắng mây đen kéo
Mới nhộn nhàng chim cánh nhỏ rời
Nhóm lại tàn tro đun ấm nước
Pha trà độc ẩm khách không mời.


Cao Linh Tử 

----------------------------

NẮNG ĐÔNG

Tôi nhặt long lanh giọt sáng rơi
Treo ngang cửa sổ để khoe trời
Hừng đông lấp lánh lan muôn nẻo
Nắng ánh lung linh tỏa khắp nơi
Gió sớm làn làn vầng ngọc tán
Sương mai độp độp hạt trong rời
Tay người khéo léo nhen hồng lửa
Trà nóng thơm thơm nâng chén mời.

(Hat Cat họa)

Không có nhận xét nào :