Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

NGUỒN CỘI . HỌA THƠ CAO SƯ PHỤ

NGUỒN CỘI

Cây cội già kia đứng giữa trời
Nước nguồn xuôi đổ lúc nào ngơi
Một thân rẽ nhánh tăng nghìn lá
Trăm hướng chia dòng chảy vạn nơi

Giọt máu lưu truyền cho hậu thế
Chơn thần dục tấn đến cao ngôi
Tổ tiên dày dạn công xây dựng
Tạc bức phù điêu tưởng nhớ đời.

Cao Linh Tử
-------------------------

Họa:
BỨC PHÙ ĐIÊU CỔ THỤ

Cây cao đứng thẳng giữa vòm trời
Rễ hút nuôi thân chẳng chịu ngơi
Dưới tán lá xòe che một bóng
Trên cành chim hót lộng muôn nơi
Nguyên căn bao tuổi còn in dấu
Cổ thụ nhiều năm mãi giữ ngôi
Tạc bức phù điêu cho hậu thế
Dành con cháu nhớ tổ tiên đời

Nguyệt Anh 10/12/2013
-----------------------------------

Họa:

CÂY CỔ THỤ

Rễ sâu cắm đất ngọn lưng trời
Nép chốn thâm u để nghỉ ngơi
Mốc xám thân cành che khắp chỗ
Xanh rì hoa lá tỏa muôn nơi
Cương cường chí khí truyền con cháu
Sâu đậm ân tình thấu cửu ngôi
Dòng máu ngàn năm luôn thắm đỏ
Nghĩa nhân trọn vẹn giữ muôn đời

Hạt Cát
 —

Không có nhận xét nào :